Štajerska 

Nevladni sektor poziva k sprejemu nacionalnih dokumentov za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij

Ljubljana, 28. november 2018 –  Na prvi dan Dnevov družbene odgovornosti so nevladne organizacije, podjetja in socialna podjetja spregovorili tudi o pomembnosti priprave strateških dokumentov in akcijskega načrta za spodbujanje in razvijanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji. Posvet »Predstavitev osnutka predloga akcijskega načrta za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij za Slovenijo« se je zaključil z upanjem organizatorjev, da se medsektorsko sodelovanje nadaljuje pod novo vlado.

Leta 2011 je Evropska komisija povabila vse države članice, da do sredine 2012 oblikujejo ali posodobijo svoje akcijske načrte za spodbujanje implementacije koncepta družbene odgovornosti v podjetja. Medtem, ko so nekatere primerljive države od takrat sprejele že drugo posodobitev akcijskega načrta, se v Sloveniji prizadevanja za sprejem nacionalne strategije, ki bi bila podlaga za pripravo načrta, ponovno ohlajajo. Kljub temu so se organizacije civilne družbe v sodelovanju z drugimi deležniki odločile pripraviti predlog akcijskega načrta, katerega namen je zbrati množico pobud in aktivnosti, ki se v Sloveniji že izvajajo na področju spodbujanja uvajanja koncepta družbene odgovornosti v podjetja, kot tudi izvajanja različnih družbeno odgovornih pristopov.

»Sodelovanje pri pripravi predloga akcijskega načrta za spodbujanje družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji je za marsikoga nova izkušnja, saj prihaja do povezovanja zagovorniškega in bolj socialno podjetniškega dela nevladnega sektorja. Delovanje obeh in njuno sodelovanje je zelo pomembno za nadaljnji razvoj področja,« je v duhu prvega dneva v sklopu Dnevov družbene odgovornosti, ki je bil posvečen izvajanju 17. cilja trajnostnega razvoja, ki je namenjen spodbujanju globalnih in nacionalnih partnerstev, dejala Lenka Puh iz Etri Skupnosti.

Po motivacijskem dopoldanskem začetku Dnevov družbene odgovornosti se je med prisotnimi na popoldanskem posvetu nemudoma razvila živahna razprava o vlogah posameznih deležnikov na sicer zelo širokem spektru področij, ki ga pokriva koncept družbene odgovornosti, ki se je nadaljevala tudi ob pregledu predlaganih ukrepov po prednostnih področjih.

Aktivnosti v povezavi s pripravo predloga akcijskega načrta družbene odgovornosti podjetij za Slovenijo se odvijajo s finančno podporo projekta Road-CSR, ki ga financira program Interreg Europe Evropske unije in ga v Sloveniji izvaja E-zavod v sodelovanju z Etri Skupnostjo.

Podobne objave

To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo. Če boste spletno stran uporabljali še naprej, s tem privolite v njihovo nadaljnjo uporabo. Več o temOK