Pravilnik nagradne križanke – november 2017 št. 9

1. člen: Organizator nagradne križanke
Organizator Nagradne križanke ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota.

2. člen: Namen nagradne križanke
Organizator objavlja nagradno križanko v reklamne namene bralcev Magazina VAU in obiskovalcev spletnega mesta www.vau.si

3. člen: Objava nagradne križanke
Nagradna križanka je objavljena v Magazinu VAU, ki ga prejme 150.000 gospodinjstev v nabiralnike preko Pošte Slovenije od Pomurja do Zasavske regije.

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Udeleženec nagradne križanke je lahko vsaka fizična oseba, ki pravilno izpolni nagradno geslo in vse zahtevane podatke do 13. 1. 2018 v kuverti pošlje na naslov ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota; s pripisom »Nagradna križanka« .V žrebanje bodo vključene le rešene križanke s pravilno vpisanim geslom in izpolnjenimi vsemi zahtevanimi kontaktnimi podatki. Vsak lahko sodeluje, kolikor krat želi. Nagradna križanka s kuponom za sodelovanje v nagradni križanka se od pričetka nagradne igre nahaja v Magazinu VAU. Nagradna križanka je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. – ji v akciji ne morejo sodelovati. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno križanko, sprejema pravila nagradne križanke in se z njimi strinja.

5. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca
Žrebanje nagrajencev bo 15. 1. 2018 v prostorih izvajalca žrebanja (ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota.), v prisotnosti 3-članske komisije. Vsi sodelujoči v nagradni igri lahko v žrebanju sodelujejo samo enkrat. Nagrajenci bodo v roku 5 delovnih dni objavljeni na spletni strani www.vau.si in bodo o rezultatih obveščeni prek dopisa (ali preko elektronske pošte).

6. člen: Nagrada
Izžrebai bomo:

  • Tri nagrajence, ki bodo prejeli darilni bon v vrednosti 100 EUR, ki ga podarja podjetje Top Kuhinje d.o.o., Zgornja Hajdina 107, 2288 Hajdina

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.vau.si. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

7. člen: Komisija
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

  • Damjan Toth – predsednik komisije,
  • Vlasta Toth – članica komisije,
  • Andrej Košar – član komisije.

8. člen: Prevzem nagrade
Nagrada bo izžrebanemu nagrajencu v roku 30 dni poslano po pošti na naslov, naveden na kuponu za nagradno križanko.

9. člen: Prijava nagrade davčnemu organu
Ker vrednost glavne nagrade  presega 42 €, je nagrajenec dolžan posredovati svoje davčno številko, prav tako nagrajenec nagrado prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

10. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne križanke v celoti na vpogled na spletnem mestu www.vau.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen: Sprememba pravil
Organizator igre – ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota., si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne križanke, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

12. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator nagradne križanke ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljal jih bo izključno za namene nagradne križanke. Udeleženec nagradne križanke z dopisanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo  z  potrebe te nagradne križanke in drugega obveščanja v zvezi z novostmi družbe ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota.

13. člen: Ostale določbe
V nagradni križanki ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja ProMundus d.o.o., PE Gregorčičeva, Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne križanke. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

14. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

15. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati s 23. 11. 2017.
V Murski Soboti, 23. 11. 2017.
ProMundus d.o.o.

To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo. Če boste spletno stran uporabljali še naprej, s tem privolite v njihovo nadaljnjo uporabo. Več o temOK